محسن محمدیان

۱۰دی
علت تأخیر حرکت قطارها در خط یک متروی تهران

علت تأخیر حرکت قطارها در خط یک متروی تهران

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران درباره علت تأخیر حرکت قطارها در خط یک متروی تهران توضیحاتی داد.