محسن فارسی

۰۴خرداد
مدیر گروه شعر کانون بسیج هنرمندان منصوب شد

مدیر گروه شعر کانون بسیج هنرمندان منصوب شد

در جلسه ای با حضور مسئول کانون بسیج هنرمندان شهرستان پیشوا و مدیران گروه های مختلف فرهنگی و هنری این کانون، استاد محسن فارسی به سمت مدیر گروه شعر این کانون در شهرستان پیشوا منصوب شدند.