محسن علیجانی زمانی

۲۶دی
چرا آمریکا در پی فروش واکسن کرونا به ایران است؟

چرا آمریکا در پی فروش واکسن کرونا به ایران است؟

علیجانی زمانی گفت: آمریکایی‌ها که حتی اجازه ندادند داروهای بیماران سرطانی به ایران وارد شود؛چگونه به دنبال فروش واکسن کرونا به ایران هستند؟

۲۵فروردین
نظارت خبرنگاران بر عملکرد مسئولان باعث پیشروی امور می‌شود

نظارت خبرنگاران بر عملکرد مسئولان باعث پیشروی امور می‌شود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نظارت خبرنگاران بر عملکرد مسئولان را سبب انجام امور به نحو احسن دانست.