محسن سلطان محمدی

۲۹آبان
کتابخانه عمومی دماوند نیازمند کتابهای تخصصی می باشد

کتابخانه عمومی دماوند نیازمند کتابهای تخصصی می باشد

مسوول امور کتابخانه های عمومی شهرستان دماوند گفت: بیشتر مخاطبان کتابخانه عمومی دماوند دانشجویان، دانش آموزان و اندیشمندان هستند که نیاز به کتابهای تخصصی بیش از پیش احساس می شود.