محسن زالی

۰۸مهر
محاکمه راننده اینترنتی به اتهام تعرض به زن مسافر

محاکمه راننده اینترنتی به اتهام تعرض به زن مسافر

صبح دیروز راننده اینترنتی به اتهام تعرض به یک زن شوهردار در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیرعلنی محاکمه شد.