محسن روح‌الامینی

۲۴شهریور
مرتضوی از جنایتش عذرخواهی کرد؛ سران فتنه کی عذرخواهی می‌کنند؟

مرتضوی از جنایتش عذرخواهی کرد؛ سران فتنه کی عذرخواهی می‌کنند؟

سعید مرتضوی، به صراحت از نقش غیرمستقیم خود در کشته شدن سه متهم آشوب در بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده است اما چرا سران فتنه کمترین کلامی به عذرخواهی بر زبان و قلم نمی‌آورند؟