محسن رهامی

۳۰آبان
اومانیسم که به آرای مردم مقید و محدود شده، در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است!!

اومانیسم که به آرای مردم مقید و محدود شده، در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است!!

این استاد دانشگاه مطرح کرد: طبق قانون اساسی کلیه احکام و قوانین جامعه باید مبتنی بر مقررات اسلامی باشد که این الزام قانونی، قانون‌گذار را مقید می‌کند. بنابراین، پارلمان به معنای مردم‌سالاری مطلق در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. هر جا هم در ایران صحبت از مردم‌سالاری می‌شود، قید دینی به آن اضافه می‌شود. پس اومانیسم که به آرای مردم مقید و محدود شده، در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است.

۱۵شهریور
از هاشمی و خاتمی عبور نکردیم/ در حمایت از خاتمی سخنرانی می کنیم

از هاشمی و خاتمی عبور نکردیم/ در حمایت از خاتمی سخنرانی می کنیم

رئیس کمیته مرکزی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عبور از خاتمی و هاشمی را مربوط به دهه هفتاد عنوان کرده و از سخنرانی در حمایت از خاتمی سخن گفت.