محسن خشخاشی

۰۸آذر
بعد هشت روز هنوزدانش آموزی که معلم خود را به قتل رساند دستگیر نشده است

بعد هشت روز هنوزدانش آموزی که معلم خود را به قتل رساند دستگیر نشده است

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به قتل معلم بروجردی توسط دانش آموزش گفت: از آنجا که این دانش آموز تنها ۱۵سال دارد و به سن قانونی نرسیده است، پدر او به عنوان قیم و ولی به دادسرا احضار شده است.