محسن خدرى

۲۷بهمن

گارسیا لورکا، با “خیمره” به صحنه تئاتر می‌آید

نمایش “خیمره”، اثر فدریکو گارسیا لورکا” با نگاهى متفاوت به این متن و به کارگردانى محسن خدرى، در تماشاخانه دراما به روى صحنه مى رود.