محسن افشاری

۱۰مرداد
اختلاس‌گران ما ژن خوب دارند و سرمایه ملی هستند / چرا دانشکده اقتصاد داریم ولی دانشکده اختلاس نداریم؟

اختلاس‌گران ما ژن خوب دارند و سرمایه ملی هستند / چرا دانشکده اقتصاد داریم ولی دانشکده اختلاس نداریم؟

در بخش دوم دور نیمه نهایی خنداننده شو برنامه خندوانه این بار هم به مقوله اختلاس و ژن خوب پرداخته است.