محسن احمدی مدیر مدیر امور آب و فاضلاب شهریار

۱۰اسفند
افزایش نگران‌کننده مصرف آب مشترکان غرب تهران

افزایش نگران‌کننده مصرف آب مشترکان غرب تهران

مدیر مدیر امور آب و فاضلاب شهریار گفت: از شهروندان درخواست می‌شود ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشت فردی تا حد امکان از مصارف غیر ضروری مانند شستشوی فرش، پتو، درها و پنجره‌ها فعلاً خودداری شود تا برای مصارف ضروری دچار کمبود آب نشویم و این مقطع حساس را بدون کم‌آبی و قطع آب سپری کنیم.