محسن ابراهیمی

۲۰آبان
علت خواندن محسن ابراهیم زاده در استادیوم آزادی؟

علت خواندن محسن ابراهیم زاده در استادیوم آزادی؟

در راستای همکاری در امور فرهنگی، تبادل تجارب و اشتراک منابع اطلاعاتی در چارچوب اهداف و وظایف تفاهم نامه همکاری مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و شورای اسلامی شهر تهران منعقد شد .