محروم روستایی

۰۳آذر
نرم افزار بانک اطلاعات مناطق محروم روستایی استان تهران رونمایی شد

نرم افزار بانک اطلاعات مناطق محروم روستایی استان تهران رونمایی شد

نرم افزار بانک اطلاعات مناطق محروم روستایی استان تهران با حضور هاشمی استاندار تهران و سردار نصیری فرمانده سپاه استان تهران رونمایی شد.