محروم ترین شهرستان

۳۰آبان
محروم ترین شهرستان استان تهران کجاست ؟ / نظارت ۵ ساله از کارفرمایان تحت کنترل کمیته امداد

محروم ترین شهرستان استان تهران کجاست ؟ / نظارت ۵ ساله از کارفرمایان تحت کنترل کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران با اشاره به محروم ترین شهرستان های این استان گفت: اگر فرد حمایت شونده شغلی را شروع کرد و تبدیل به کارفرما شد به ازای هر نفر که به کار می‌گیرد ۲۰ میلیون وام به آن تعلق می‌گیرد.