محرومیت های دماوند

۳۰دی
دولت در بحث بودجه با عدالت تصمیم بگیرد، دماوند و فیروزکوه در مجاورت پایتخت محرومند

دولت در بحث بودجه با عدالت تصمیم بگیرد، دماوند و فیروزکوه در مجاورت پایتخت محرومند

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در بحث بودجه با عدالت تصمیم بگیرد، دماوند و فیروزکوه با وجود نزدیکی به پایتخت محرومند.