محرومیت عیسی آل کثیر

۱۵آبان
نتیجه نهایی کمیته استیناف درباره محرومیت آل کثیر اعلام شد

نتیجه نهایی کمیته استیناف درباره محرومیت آل کثیر اعلام شد

نتیجه نهایی کمیته استیناف درباره محرومیت آل کثیر اعلام شد. کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه محرومیت عیسی را تایید کرد.