محرومان هفته ششم

۱۰مهر
اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران

اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.