محرم 99

۱۲مهر
پخش ۱۰ مجلس تعزیه از شبکه چهار

پخش ۱۰ مجلس تعزیه از شبکه چهار

«شبیه حسین» که شامل ۱۰ مجلس تعزیه است از امروز، ۱۲ مهرماه هر روز ساعت ۱۵ از شبکه چهار سیما پخش می شود.