محرم 2017

۲۵شهریور
ماه محرم ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟/ تاریخ شروع و پایان محرم ۱۳۹۶

ماه محرم ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟/ تاریخ شروع و پایان محرم ۱۳۹۶

شروع یا روز اول (یکم) ماه محرم سال ۱۴۳۹ قمری برابر با روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ خورشیدی و مصادف با ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی میباشد.