محرم نوید کیا

۱۴آذر
اعتراض مدیر عامل باشگاه سایپا به آتش بازی در دیدار سپاهان و سایپا

اعتراض مدیر عامل باشگاه سایپا به آتش بازی در دیدار سپاهان و سایپا

مدیر عامل باشگاه سایپا درباره آتش بازی سپاهانی‌ها به خاطر تولد محرم نوید کیا گفت: اتفاق غیر قانونی در بازی با سپاهان از پیش طراحی شده بود.

۱۶شهریور
محرم نویدکیا سرمربی تیم سپاهان اصفهان شد

محرم نویدکیا سرمربی تیم سپاهان اصفهان شد

محرم نویدکیا به عنوان سرمربی تیم فوتبال سپاهان انتخاب شد.