محبوبه فکوری

۱۴اردیبهشت
مجوز واردات خودروهای آمریکایی لغو شد

مجوز واردات خودروهای آمریکایی لغو شد

با دستور وزیر صنعت، مجوز جنجالی واردات خودروهای آمریکایی بالاخره لغو و اسامی ۲۴ مدل شورلت از فهرست خودروهای مجاز برای ورود به کشور در سال ۹۵ از سیستم ثبت سفارش حذف شد.