محافل معنوی

۱۳اسفند
برگزاری مردم محافل مذهبی در فضای مجازی

برگزاری مردم محافل مذهبی در فضای مجازی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین گفت: مردم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، محافل معنوی را در فضای مجازی برگزار کنند.