محاسبه روز قیامت

۱۶مرداد
محاسبه روز قیامت از نگاه حاج قاسم سلیمانی + فیلم
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

محاسبه روز قیامت از نگاه حاج قاسم سلیمانی + فیلم

خیلی از مردم می‌خواهند بدانند مهمترین محور محاسبه روز قیامت چیست؟ ، حال این سئوال را از نگاه حاج قاسم سلیمانی دنبال می‌کنیم.