مجموعه های ورزشی شهرداری

۱۹تیر
مجموعه‌ های ورزشی شهرداری تهران تعطیل شد

مجموعه‌ های ورزشی شهرداری تهران تعطیل شد

به دنبال تشدید شیوع ویروس کرونا در پایتخت، فعالیت تمامی مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران باردیگر تعطیل شد.