مجمع روابط عمومی ادارات

۱۱مرداد
وظایف روابط عمومی ادارات چیست ؟

وظایف روابط عمومی ادارات چیست ؟

اولین دوره مجمع روابط عمومی ادارات با حضور سرپرست فرمانداری قدس و روابط عمومی ادارات شهرستان قدس در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.