مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال

۱۸اردیبهشت
تاج برای چهار سال رئیس فدراسیون فوتبال شد

تاج برای چهار سال رئیس فدراسیون فوتبال شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به منظور انتخاب سی و چهارمین رئیس این فدراسیون و اعضای هیأت رئیسه آغاز شد که در نهایت مهدی تاج با اختصاص ۵۰ رای توانست ریاست چهارساله فدراسیون فوتبال را برعهده بگیرد.