مجله سروش

۱۶مرداد
شماره ۱۶۵۹ مجله سروش منتشر شد

شماره ۱۶۵۹ مجله سروش منتشر شد

شماره ۱۶۵۹ مجله سروش به همراه گفت و گو با برنامه سازان و تحلیل و نقدهای خواندنی امروز منتشر و روی پیشخوان باجه های مطبوعاتی سراسر کشور قرار گرفت.