مجلس ده

۰۶فروردین
اگر مشارکت مردم صورت بگیرد انتخابات مجلس دهم تکرار می شود/استیضاح شهردار یک بخش نمایشی دارد که ما به دنبال آن نبودیم

اگر مشارکت مردم صورت بگیرد انتخابات مجلس دهم تکرار می شود/استیضاح شهردار یک بخش نمایشی دارد که ما به دنبال آن نبودیم

عضو شورای شهر تهران گفت: استیضاح شهردار یک بخش نمایشی دارد که ما به دنبال این بخش نبودیم اگر استیضاح نتایج مطلوبی نگیرد عمل عکس خواهد داشت این در حالی است که در شورا نمایندگان مختلفی حضور دارند و ما اصلا به دنبال کار نمایشی نبودیم.