مجسمه ترامپ

۱۷آبان
تصاویر/ ترامپ آتش گرفت

تصاویر/ ترامپ آتش گرفت

در مراسم آتش‌بازی در شهر کنت انگلستان، مجسمه بزرگ ترامپ به آتش کشیده شد.