مجری قدیمی

۲۱خرداد
مجری قدیمی تلویزیون روی تخت بیمارستان + عکس

مجری قدیمی تلویزیون روی تخت بیمارستان + عکس

بهروز مقدم، مجری تلویزیون که چند سالی است به علت بیماری از تلویزیون دور شده، در بیمارستان بستری است.