مجروع

۱۲شهریور
علما گفتندباید با سید ازدواج کنم وگرنه عاقبت به خیر نمی‌شوم / گفت و گو با همسر علمدار جبهه ها

علما گفتندباید با سید ازدواج کنم وگرنه عاقبت به خیر نمی‌شوم / گفت و گو با همسر علمدار جبهه ها

چند بار مجروع شده بودند که من خبر داشتم. اما مهمترین اصل این بود که نمی‌دانستم شیمیایی است. سه روز بعد از مراسم عقد گفت: می‌خواهم چیزی به تو بگویم اما از دست من گله‌مند نشو. گفتم: چه شده، گفت: من همه چیز در مورد جانبازی‌ام راست گفتم، اما نگفتم که شیمیایی هم هستم.

۲۰آبان
مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری سرمایه داری

مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری سرمایه داری

به گزارش سرویس اقتصادی رویداد،  مهمترین بهره ابزار بانک بر اساس تفکر نظام سرمایه داری است. که خداوند متعال استفاده از این ابزار را حرام دانسته و استفاده از آن مصادف با جنگ با خدا و رسولش بر شمرده شده است(سوره بقره آیه های ۲۷۸-۲۸۰): اى کسانى که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا […]