مجتمع کشاورزی اتکا

۱۶مهر
نیروهای بومی در مجتمع اتکا به کارگیری شوند / لزوم انتقال تجربیات به کشاورزان پیشوا
فرماندار پیشوا تاکید کرد

نیروهای بومی در مجتمع اتکا به کارگیری شوند / لزوم انتقال تجربیات به کشاورزان پیشوا

فرماندار پیشوا با اشاره به لزوم انتقال تجربیات به کشاورزان این شهرستان گفت: نیروهای بومی در مجتمع اتکا به کار گیری شوند