مجتمع فرهنگی هنری شیخ صدوق(ره)

۲۹آبان
برپایی نخستین نمایشگاه معماری در شهرری

برپایی نخستین نمایشگاه معماری در شهرری

نخستین نمایشگاه معماری با عنوان حضور از دوم تا هفتم آذر ماه در مجتمع فرهنگی هنری شیخ صدوق (ره) در شهرری دایر می‌شود.