مجتمع شهید تهرانی

۱۳شهریور
آب‌های زیر زمینی درگیر آلودگی محیطی است

آب‌های زیر زمینی درگیر آلودگی محیطی است

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ری گفت: لوله های آب فرسوده روستایی شهرستان ری به طول بیش از یکصد هزار کیلومتر با برآورد هزینه ۶۰میلیارد تومان نیاز به تعویض دارد.