مجتمع آموزشی

۲۵شهریور
افتتاح بزرگترین مجتمع آموزشی ایرانی – اسلامی کشور در شهریار

افتتاح بزرگترین مجتمع آموزشی ایرانی – اسلامی کشور در شهریار

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار از افتتاح بزرگترین مجتمع آموزشی ایرانی – اسلامی کشور در شهرستان شهریار همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.