مجاله

۱۸شهریور

کلاهی که مچاله نمی شود

کلاه راگبی جدید شرکت آمریکایی «گروه ورزشی ریدل» تحت فشار بالا مچاله نمی‌شود.