مارک زاکربرگ مالک فیس بوک

۲۷بهمن
اتهامات دروغین مالک فیس‌بوک علیه ایران

اتهامات دروغین مالک فیس‌بوک علیه ایران

مارک زاکربرگ، مالک فیس‌بوک، به بیان ادعا‌هایی علیه ایران پرداخت.