لوازم آرایشی غیرمجاز

۲۷شهریور
کشف لوازم آرایشی غیرمجاز در پاساژ مشهور تهران

کشف لوازم آرایشی غیرمجاز در پاساژ مشهور تهران

کشف لوازم آرایشی غیرمجاز در پاساژ معروف شمیرانات در طرح نظارتی شبکه بهداشت و درمان شمیرانات صورت گرفت.