لایروبی انهار مزارع

۰۶فروردین
تاکید بر لایروبی انهار مزارع / کشاورزان برای جلوگیری از سیلاب وارد میدان شوند

تاکید بر لایروبی انهار مزارع / کشاورزان برای جلوگیری از سیلاب وارد میدان شوند

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قرچک گفت: کشاورزان با لایروبی انهار مزارع کشاورزی از بروزسیلاب در زراعت غلات جلوگیری کنند.