لایحه ضعیف

۰۶مهر
لایحه خروج از رکود دولت ضعیف، نا کارآمد و نیازمند بررسی های کارشناسانه است/ عدم توجه به بخش کشاورزی در لایحه خروج از رکود

لایحه خروج از رکود دولت ضعیف، نا کارآمد و نیازمند بررسی های کارشناسانه است/ عدم توجه به بخش کشاورزی در لایحه خروج از رکود

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود با بیان اینکه، این لایحه از نظر رویکرد قابل دفاع و از لحاظ محتوا قابل افزایش است، گفت: با این لایحه نمی‌توان از رکود عبور کرد، چراکه این لایحه به صورت محدود عملیات حسابداری و مسائل درون بانکی دولت را مورد توجه قرار داده بنابراین باید بصورت جامع‌تر و کامل تر مورد بررسی قرار بگیرد.