لایحه بودجه 97

۱۹آذر
هجمه دوباره “روحانی” به “مسکن مهر”

هجمه دوباره “روحانی” به “مسکن مهر”

رئیس‌جمهور در جریان ارائه لایجه بودجه به مجلس، بار دیگر از پروژه “مسکن مهر” انتقاد کرد؛ نمایندگان ملت نیز به این اقدام روحانی واکنش نشان دادند.

۱۹آذر
تمام وعده‌های دولت در زمان انتخابات در این لایحه وجود دارد / قیمت نفت و ارز در بودجه سال آینده مشخص شد

تمام وعده‌های دولت در زمان انتخابات در این لایحه وجود دارد / قیمت نفت و ارز در بودجه سال آینده مشخص شد

رئیس جمهور گفت: تمام وعده‌های اصلی دولت در زمان انتخابات و هر آنچه که مطالبه مردم از قبیل اشتغال، رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و تحرک در طرح‌های اصلی و مهم، در این لایحه وجود دارد.