لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

۲۷آذر
کتاب ممنوعه‌ای که پس از ۵۰ سال چاپ شد

کتاب ممنوعه‌ای که پس از ۵۰ سال چاپ شد

رژیم شاه متوجه بود که ممکن است مسئله آزادی زنان با مقاومت علما مواجه شود، از این نظر می‌خواستند تبلیغات وسیعی انجام دهند که علما مخالف با آزادی زنان هستند.