لایحه اصلاح مصوبه تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران

۲۵مهر
لایحه تشویق متخلفین رای نیاورد/ لایحه شهرداری تهران با بخشنامه شهردار در تعارض بود

لایحه تشویق متخلفین رای نیاورد/ لایحه شهرداری تهران با بخشنامه شهردار در تعارض بود

نمایندگان مردم در شورای شهر تهران به بررسی لایحه اصلاح مصوبه تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران پرداختند و به دلیل تشویق متخلفین در ساخت و ساز این لایحه رای نیاورد.