لایجانی

۲۳مهر
هیچ تعهدی برای خروج ایران با تصویب FATF از لیست سیاه وجود ندارد

هیچ تعهدی برای خروج ایران با تصویب FATF از لیست سیاه وجود ندارد

با ایجاد جریانات مختلف توسط دولت و اصلاح طلبان در چند روز گذشته بعد از رد CFT توسط شورای نگهبان، و ایجاد این احساس که تمام تبادلات بانکی جهان با تصویب این کنوانسیون برطرف می‌شود دبیر FATF اعلام کرد که هیچ گونه تضمینی به ایران داده نمی‌شود که بهبودی در تبادلات بانکی آن ایجاد شود.