لايحه اصلاحيه بودجه

۱۰آبان
ضرورت اجرای قانون بخشش جرایم دیر کرد و سود وام های زیر صدمیلیون تومان/ نامه نمایندگان مجلس به دولت برای تسریع در اجرایی کردن این قانون

ضرورت اجرای قانون بخشش جرایم دیر کرد و سود وام های زیر صدمیلیون تومان/ نامه نمایندگان مجلس به دولت برای تسریع در اجرایی کردن این قانون

بیگلری با بیان اینکه اجرایی شدن قانون بخشش جرایم دیر کرد و سود وام های زیر صدمیلیون تومانی توسط دولت ضرورت دارد، گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس برای تسریع در اجرایی شدن این قانون، به دولت نامه نوشته اند.