لانه جاسوسی سابق آمریکا در تهران

۱۳آبان
ایران اسلامی امروز یکپارچه «نه» به آمریکا گفت/پلاکاردهای ورود ممنوعِ نفوذ آمریکا در شرایط پسابرجام/«مرگ بر آمریکا» به خاطر جنایت و کشتار در جهان

ایران اسلامی امروز یکپارچه «نه» به آمریکا گفت/پلاکاردهای ورود ممنوعِ نفوذ آمریکا در شرایط پسابرجام/«مرگ بر آمریکا» به خاطر جنایت و کشتار در جهان

با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین سیاسی و لشکری مراسم ضد استکباری یوم الله ۱۳ آبان از ساعت ۱۰ صبح امروز مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا آغاز شد.