لانه‌ جاسوسی

۰۲اردیبهشت
نامه قیصر امین‌پور به دخترش/ مظاهر مصفا به پدر همسر قیصر چه گفت

نامه قیصر امین‌پور به دخترش/ مظاهر مصفا به پدر همسر قیصر چه گفت

دوست ندارم تو سطحی بار بیایی، ولی خدای نکرده، حتی اگر روزی به گریه‌های من خندیدی، باز هم من ناراحت نمی‌شوم و از این حرف‌ها که با تو زده‌ام پشیمان نخواهم شد. چون این حرف‌ها را در ده روزگی تو به تو گفته‌ام.