لاله های واژگون

۱۷تیر
لاله های واژگون

لاله های واژگون

لاله ی واژگون نام یکی از ۱۲ هزار گونه ی گیاهی شناسایی شده در ایران است که با گلهای زنگوله‌ای درشت به رنگ نارنجی مایل به قرمز به عنوان میراثی ارزشمند برای طبیعت ایران به شمار می رود.