فی وزکوه

۰۸شهریور
پروژه های شهری فیروزکوه افتتاح شد + جزئیات

پروژه های شهری فیروزکوه افتتاح شد + جزئیات

شهردار فیروزکوه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران این شهرستان گفت: در هفته دولت ۱۰ پروژه شهری با اعتبار۵۷ میلیارد ریال افتتاح می شود، برنامه ها در سه محور و سه برنامه الگوی کامل بهبود عبور و مرور شهری و بهبود محیط شهری و همچنین ایجاد زیر ساخت های حفاظتی را داریم که عمده این موارد به زیرسازی و آسفالت معابر شهری بر می گردد.