فیل-عدم- نمایش-جلیلی-تهرانیوز

۱۱آذر
جلیلی:فیلم های انسانی من نمایش داده نمیشود

جلیلی:فیلم های انسانی من نمایش داده نمیشود

یک بار از مسئولی پرسیدم و به او گفتم همه‌جور فیلم سینمایی و یا سریال تلویزیونی داریم که حرف‌های رکیکی می‌زنند و ارتباطات و رفتارهای نامناسب را در سینما نشان می‌دهند که تأثیر بدی برای مخاطب دارد، اما فیلم‌های انسانی من نمایش داده نمی‌شود.